Maszyny ustawione w fabryce

Jak pracować z maszynami – zasady BHP, które uchronią Cię przed kalectwem

Jak pracować z maszynami – zasady BHP, które uchronią Cię przed kalectwem

Maszyny znajdują się w wielu miejscach pracy, takich jak fabryka, zakład przemysłowy, tartak oraz podobne. Ich stosowanie jest obowiązkowe do pewnych prac. Wykonywanie mebli, innych maszyn czy urządzeń lub podobnych prac, wiąże się z używaniem różnorodnych maszyn. Każdy pracownik zatrudniony na danym stanowisku, musi umiejętnie obsługiwać maszyny, jakie są w miejscu pracy. Jednak oprócz umiejętności obsługiwania maszyn, niezwykle istotne jest dbanie o bezpieczeństwo podczas wykonywania prac. Większość maszyn, to urządzenia które mogą prowadzić do urazów i uszkodzeń niektórych części ciała.

Obowiązki pracodawcy

Wszelkie zasady dotyczące bezpiecznego i prawidłowego pracowania z maszynami, zostały określone w dziale X, w rozdziale IV Kodeksu Pracy. Rozporządzenie w sprawie ogólnych wymagań dotyczących BHP i Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących maszyn i urządzeń, to dokumenty, w których zawarte są wszystkie zasady.
Wymagania ogólne, które dotyczą obsługi maszyn, dotyczą przede wszystkim pracodawcy. Właściciel każdego miejsca pracy, w którym mamy kontakt z maszynami, ma obowiązek zapewnić nam odpowiednie warunki miejsca pracy. Każda osoba, która obsługuje dane maszyny, musi zostać przeszkolona z zakresu obsługi maszyny. Poza tym, każdemu pracownikowi muszą być znane ewentualne urazy i uszkodzenia, jakie grożą przy nieuważnej pracy.
Wszystkie stanowiska obok maszyn, muszą być czyste i higieniczne. Pracodawca musi więc dołożyć wszelkich starań, by pracownicy byli chronieni przed wypadkami takimi jak:

 • Urazy mechaniczne,
 • Porażenie prądem,
 • Szkodliwe działanie czynników chemicznych i biologicznych,
 • Promieniowanie,
 • Nadmierny hałas,
 • Drgania mechaniczne.

Wymienione wyżej czynniki stanowią podstawowe zagrożenie dla pracowników, których zadaniem jest obsługa maszyn. Każdy pracodawca musi zapobiec sytuacjom, gdzie pracownicy mogą się oparzyć, skaleczyć, pośliznąć lub oblać gorącą substancją itp. Warto dodać, że pracodawca musi również zadbać o regularne przeglądy maszyn. Wszelkie maszyny stosowane w miejscu pracy, muszą posiadać aktualne i pozytywne oceny zgodności.

Zasady BHP, które uchronią Cię przed kalectwem

Wszystkie zasady dotyczące używania maszyn, są spisane w kodeksach oraz instrukcjach obsługi. Konieczne jest przestrzeganie zasad, by zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Jedną z ważniejszych zasad stosowania maszyn, jest zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy maszyną (a zwłaszcza jej ruchomymi elementami), a innymi przedmiotami, które znajdują się w pomieszczeniu. Trzeba również zadbać o to, by wszystkie produkty i substancje, jakie wprowadzane są do maszyny, były tam umieszczane bezpiecznie i sprawnie.
Wszystkie maszyny posiadają specjalne przycisku lub wajchy, poprzez które możliwe jest całkowite zatrzymanie maszyny. Tzw. zatrzymanie awaryjne, może uchronić nie tylko przed urazami rąk lub innych części ciała, ale i przed wywołaniem pożaru, rozlaniem się groźnej substancji chemicznej itp. Przyciski takie muszą być odpowiednio oznakowane i łatwe do zlokalizowania przez każdego pracownika.
Odpowiednie oznaczenie maszyny to nie wszystko. Każde urządzenie musi pracować w taki sposób, by pracownicy wiedzieli, iż jest ono uruchomione. W tym celu, większość maszyn jest dość głośna, a jej pracy towarzyszą światła.
Aby skutecznie uchronić nas przed kalectwem i urazami, każda maszyna, która jest szczególnie niebezpieczna, musi posiadać odpowiednie oznakowanie.

Niezwykle ważnym elementem ochrony, są osłonki. Wszelkie ruchome, ostre i ciężkie elementy maszyny, powinny być wyposażone w osłony. W zależności od maszyny i miejsca, w jakim znajdują się powyższe elementy, osłania się je lub stosuje szczególną uwagę przy pracy. Niektórych elementów nie da się bowiem osłonić – często wiąże się to z uniemożliwieniem pracy.
Celem zamontowania trwałych osłon, jest:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pracy z maszyną i w jej pobliżu,
 • Odpowiednie działanie osłony – często automatyczne,
 • Trwałość – osłony powinny być zdejmowane tylko za pomocą narzędzi – oznacza to uniemożliwienie samoczynnego odpadnięcia osłony lub jej łatwego usunięcia,
 • Odseparowanie pracowników od niebezpiecznych elementów,
 • Umieszczenie ich nie powinno wpływać na widoczność wszystkich elementów.

Wszystkie te aspekty pozwalają ocenić, iż stosowanie maszyn bez widocznych osłon jest zakazane. Warto dodać, że wszelkie uszkodzenia oraz awarie maszyn, powinny zostać niezwłocznie przekazywane pracodawcy lub kierownikowi zmiany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *