Dlaczego warto certyfikować się pod kątem normy EN 1090

Dlaczego warto certyfikować się pod kątem normy EN 1090

Bezpieczeństwo konstrukcji stalowych stosowanych powszechnie w budowlach i konstrukcjach użytku publicznego to jedna z najważniejszych kwestii budownictwa tej skali. Z tego też powodu konieczne jest istnienie określonych norm i standardów dla ich producentów, upewniających się że wszystko zostanie wykonane w wysokim standardzie i minimalnym, lub wręcz zerowym ryzyku. Dla krajów członkowskich Unii Europejskiej normą taką jest EN 1090. Jakie są jej założenia i zalety oraz dlaczego firmy powinny się do niej certyfikować?

Założenia normy EN 1090

Norma EN 1090 to jeden z podstawowych, obowiązkowych zestawów wytycznych i standardów dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych, obowiązujący dla całego procesu wytwarzania – od projektu, aż po montaż i uruchomienie. Sama norma została dla ułatwienia podzielona na mniejsze podgrupy, charakteryzujące wytyczne dla poszczególnych procesów wytwarzania – normę EN 1090-2 da konstrukcji stalowych, i EN 1090-3 dla konstrukcji aluminiowych.

W przeciwieństwie do norm ISO, odnoszących się do systemów zarządzania, norma EN 1090 skupia się na produkcie, określając bardzo precyzyjne i szczegółowe wymagania konieczne do spełnienia na każdym poszczególnym etapie procesu wytwarzania produktów. Aby ułatwić pracę z normą, ryzyko związane z wytwarzana konstrukcją zostało pogrupowane na 4 poziomy, według których dobiera się odpowiednie dla danej produkcji wymogi. I tak EXC 1 to klasa najniższego ryzyka, opierająca się na najniższych wymaganiach. Najwyższą klasą ryzyka jest EXC-4, która oznacza konieczność spełnienia bardzo restrykcyjnych standardów przed wprowadzeniem konstrukcji do użytku.


Stosowanie normy EN 1090-1 w zakładach zajmujących się konstrukcjami stalowymi jest obligatoryjne. Na stronie https://www.dnvgl.pl/services/norma-en-1090-1-certyfikacja-zakladowej-kontroli-produkcji-64262 dowiesz się jak wprowadzić ją w życie!


Norma EN 1090 stanowi obowiązek wszystkich producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych operujących na rynku unii europejskiej. Oznacza to, że bez spełnienia rygorystycznych wymagań normy EN 1090, potwierdzonych certyfikowanym systemem zakładowej kontroli produkcji, wprowadzenie produktu na rynek będzie niemożliwe i niezgodne z prawem.

EN 1090 dodatkowo narzuca na producentów obowiązek stosowania znaku CE na wszystkich wyrobach pochodzących z ich produkcji i stosowanych w konstrukcjach stalowych, aluminiowych lub stalowo-betonowych. Możliwość użycia tego znaku oznacza jednak konieczność certyfikacji EN 1090.

Zalety stosowania normy en 1090

Norma EN 1090 jest ściśle powiązana ze stosowaniem certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, niosącego za sobą zarówno korzyści rynkowe (możliwość wypuszczania produktu na rynek i uzyskania zgodności z prawem i przepisami Unii Europejskiej), jak i korzyści biznesowe dla samego przedsiębiorstwa.

Generalnie przyjmuje się, że certyfikacja EN1090 pozwala na sprostanie wymagającemu prawu europejskiemu, stanowi dowód na spełnienie warunków normy niezbędnych do wprowadzenia jakiejkolwiek konstrukcji stalowej na rynek unijny, a także gwarantuje minimalizację ryzyka i błędów produkcyjnych dzięki wprowadzaniu konieczności bardzo uważnego nadzoru i monitoringu procesów produkcyjnych. Dzięki stosowaniu założeń EN 1090 we wszystkich procesach produkcyjnych, producenci dają gwarancję jakości swoich produktów i sygnał, że świadomie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa tego typu konstrukcji. Certyfikacja EN 1090 przekłada się więc nie tylko na prawne dopuszczenie produktów na rynek, ale także na zwiększenie zainteresowania nim z powodu certyfikatu dowodzącego o jakości produktów.

W przypadku chęci certyfikacji w kierunku normy EN 1090 warto zwrócić się do doświadczonej jednostki certyfikującej. Tylko takie są przygotowane do odpowiedniego przygotowania certyfikacji i zapewniają wysokie poziom swoich usług.

Proces certyfikacji EN 1090 – dlaczego jest obowiązkowy?

Według rozporządzenia budowlanego z 2011 roku, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą stosować się do warunków zawartych w normie EN 1090, jeśli chcą wprowadzić na rynek jakiekolwiek konstrukcje stalowe czy aluminiowe. Warto przy tym jednak zaznaczyć, że zasady te dotyczą także wprowadzania produktów na rynek krajowy – rynek w Polsce, a więc kraju członkowskim Unii Europejskiej podlega wszelkim rozporządzeniom UE, będącym aktami wyższymi, nie wymagającymi wdrażania odrębnych przepisów prawa krajowego.

Certyfikat zgodności z normą EN 1090 oraz posiadanie certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji są niezbędną przepustką produktów na rynek krajowy i europejski, ale też gwarancją zapewnienia sobie zrównoważonego rozwoju firmy poprzez minimalizację ryzyka związanego z błędami konstrukcyjnymi i tym samym niwelowanie konieczności pokrywania szkód w razie częstych awarii.

Oczywiście, jak w przypadku każdej normy międzynarodowej oraz rozporządzeń europejskich narzuconych prawnie, uzyskanie certyfikatu EN 1090 może odbyć się tylko poprzez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną uprawnioną do wystawiania tego typu zaświadczeń i przyznawania znaków towarowych CE.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *